Policy statement

Declarație despre Politica de confidențialitate – DECEUNINCK

1.     Ce acoperă Politica de confidențialitate?

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când:

 • Vizitezi sau utilizezi site-urile noastre deceuninck.ro, www.elegant.deceuninck.com/ro, proprietatea DECEUNINCK și/sau furnizezi informații personale (de exemplu completezi formulare de contact, trimiți e-mail-uri, contactezi telefonic, te abonezi la newsletter-ul nostru, etc.)
 • utilizezi produsele sau serviciile noastre într-un fel sau altul
 • interacționezi cu DECEUNINCK prin alte canale de vânzări sau marketing (de exemplu întâlniri directe, expoziții, social media, etc.)
 • în mod explicit accepți această Politică de confidențialitate.

2.     Cine procesează datele personale?

2.1    Controlor

DECEUNINCK este Controlor; acesta determină scopul și mijloacele procesării datelor tale personale și poate fi contactat după cum urmează:

 • prin poștă: DECEUNINCK România srl, Șoșeaua de Centură 13A, 077040 Chiajna, Ilfov, România
 • la telefon: +40213274952
 • prin e-mail: officedeceuninck.ro@deceuninck.com
 • pe site-ul web: www.deceuninck.ro

2.2       Procesator

DECEUNINCK poate contracta procesatori de date externi. Un Procesator poate opera datele tale personale la cerere sau prin instruire, în interesul DECEUNINCK, fiind obligat să asigure securitatea și confidențialitatea datelor personale.

3.     Ce date personale sunt procesate?

DECEUNINCK declară că sunt colectate și procesate date relevante și necesare pentru scopul activității directe comune. În funcție de aceste scopuri, DECEUNINCK procesează următoarele categorii de date personale (fără a se limita la acestea):

 • adresa ta de IP
 • numele tău și detaliile adresei
 • adresa ta de e-mail
 • telefonul tău de contact
 • numele angajatorului tău sau al companiei pe care o reprezinți

4.     Pe ce bază legală sunt procesate datele tale personale?

DECEUNINCK procesează datele tale personale pe baza următoarelor considerente legale:

 • Datorită implementării agrementului cu noi sau al pașilor pre-contractuali urmați de tine pe perioada contractării;
 • datorită interesului legitim al DECEUNINCK să te asiste cu produse sau servicii;
 • datorită consimțământului și acceptării explicite a acestei Declarații de Politică de confidențialitate.

5.     Pentru ce scopuri sunt procesate date personale?

DECEUNINCK procesează datele tale personale pentru următoarele scopuri:

 • Să îți furnizeze o experiență și servicii optime și securizate;
 • Pentru gestionarea relației contractuale cu tine, incluzând oferte, facturare și furnizare de sprijin sau execuție a comenzilor tale;
 • Să te informeze despre ajustări, îmbunătățiri, oferte, promoții, activități, etc.

6.     Cine are acces la datele tale personale?

Cu excepția procesării comandate și instruite de DECEUNINCK, DECEUNINCK va procesa datele tale personale doar pentru sine și utilizarea lor intern. Datele tale personale nu vor fi vândute sau comunicate unei terțe entități fără să fi avut consimțământul tău anterior.

DECEUNINCK a luat măsuri tehnic și legal pentru a preveni accesul neautorizat la datele tale sau la utilizarea acestora.

Depinzând de scopul procesării, datele tale pot fi înmânate distribuitorilor noștri, arhitecților, contractorilor și reprezentanților independenți. DECEUNINCK a luat măsuri speciale cu privire la aceste terțe părți pentru a preveni utilizarea neautorizată a datelor tale personale. Depinzând de factori concreți, aceste părți terțe vor fi private ca răspunzătoare de procesarea datelor tale personale.

7.     Cât timp vor fi stocate datele tale personale?

DECEUNINCK va stoca datele tale personale (i) atât timp cât este necesar sau relevant pentru scopul propus, (ii) pe durata obligațiilor sale legale, ori (iii) pâna la definitivarea unei dispute legale sau a unei investigații cu privire la produsele și serviciile furnizate de DECEUNINCK.

8.     Ce drepturi ai?

8.1    Dreptul la informare

DECEUNINCK dorește să te informeze cât mai detaliat despre Politica de confidențialitate. Datele tale vor fi procesate pentru scopuri legitime în mod corespunzător, relevant, securizat și proporțional; nu vor fi stocate mai mult decât este necesar și întotdeauna cu maximum de integritate și confidențialitate.

8.2    Dreptul la acces

Ai dreptul de a verifica legalitatea fiecărei procesări a datelor tale și să ceri DECEUNINCK să furnizeze scopul procesării respective, categoriile datelor tale, a destinatarilor datelor tale, perioada în care vor fi stocate și drepturile pe care le poți exercita.

Ai dreptul să ceri DECEUNINCK o copie a datelor tale procesate. Această copie va fi furnizată fără niciun cost dinpartea ta, cu excepția cazului în care solicitarea ta nu este rezonabilă sau excesivă. În acest caz DECEUNINCK poate solicita o plată administrativă.

8.3    Dreptul la rectificare

Ai dreptul să rectifici datele tale dacă sunt greșite sau să le completezi, în cazul în care sunt incompleteprintr-o simplă solicitare către DECEUNINCK.

8.4    Dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”)

Ai dreptul să obți de la DECEUNINCK ștergerea datelor tale dacă nu există un motiv ca DECEUNINCK să le păstreze. Poți să-ți exerciți dreptul în următoarele cazuri:

 • Datele tale nu mai sunt necesare în lumina motivelor pentru care au fost colectate;
 • Dovedești că DECEUNINCK a procesat nelegal datele tale;
 • Datele tale trebuioe să fie șterse ca urmare a unei decizii legale;
 • Îți retragi consimțământul pe baza căruia datele tale sunt procesate și nu există alt temei care să justifice legitim continuarea procesării acestora;
 • ți-ai exercitat cu succes dreptul de obiecție (vezi punctul 8.6)

DECEUNINCK își rezervă dreptul de a refuza ștergea datelor tale și nu poate fi responsabil în cazul în care datele sunt stocate invizibil temporar în altă parte.

8.5    Dreptul la restricționarea utilizării datelor personale

Ai dreptul să obții restricții privind utilizarea datelor tale în una din următoarele circumstanțe:

 • Contești acuratețea datelor personale procesate de DECEUNINCK și DECEUNINCK a primit un termen rezonabil de verificare a acurateții acestora;
 • demonstrezi că procesarea realizată de DECEUNINCK a fost nelegală și dorești stoparea utilizării datelor;
 • DECEUNINCK nu mai are nevoie de date, dar acestea sunt necesare pentru stabilirea unor cereri legale;
 • ți-ai exercitat dreptul de obiecție (vezi punctul 8.6)

8.6    Dreptul de a obiecta împotriva procesării

Ai dreptul să obiectezi oricând despre folosirea datelor tale în scopuri de “marketing direct”. DECEUNINCK va înceta utilizarea datelor tale personale, cu excepția cazurilor în care sunt motive de procesare justificate dincolo de drepturile sau libertățile tale. Într-un astfel de caz, vei fi informat corespunzător.

8.7    Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul să primești datele furnizate DECEUNINCK de tine, într-un mod structurat, utilizat într-un format uzual și să le refolosești pentru alte servicii, să le transferi altui controlor, atât timp cât este tehnic posibil.

8.8    Dreptul de a obiecta la decizii luate automatizat

Ai dreptul să obiectezi împotriva oricărei decizii luate automatizat – fără interferență umană – care te afectează și produce efecte legale. DECEUNINCK declară că nu ești subiectul unui astfel de process de luare a deciziilor automatizat în niciuna din activitățile procesate și desfășurate de DECEUNINCK.

9.     Cum îți poți exercita drepturile?

Dacă vrei să îți exerciți drepturile, trebuie să adresezi o solicitare îmreună cu o dovadă a identității la DECEUNINCK prin unul din următoarele canale:

 • printr-o scrisoare recomandată la: DECEUNINCK srl, Șoșeaua de Centură nr. 13A, 077040 Chiajna, Ilfov, Romțnia
 • sau prin e-mail la: officedeceuninck.ro@deceuninck.com

10.  Ce cookies folosim?

Când vizitezi site-ul web DECEUNINCK, este posibil ca anumite cookie-uri să fie introduce pe dispozitivele tale. Mai multe informații pot fi găsite în Declarația despre cookie-uri.

11.  Cum poți introduce o plângere?

Dacă ai anumite plângeri despre utilizarea datelor tale personale, te rugăm să ne contactezi direct prin oricare din canalele indicate în articolul 9 pentru a ne permite soluționarea solicitării tale.

Mai mult, ai dreptul să depui o plângere la autoritatea competentă la acest link.

12.  Această declarație a Politicii de confidențialitate se poate schimba?

DECEUNINCK are dreptul în orice moment să îmbunătățească sau să modifice această Declarație a Politicii de confidențialitate, caz în care modificările vor fi publicate imediat pe site-ul său. Este necesar ca tu să revezi periodic această Declarație, pentru actualizarea informațiilor. Continuarea relațiilor contractuale sau utilizarea site-ului web sau a serviciilor noastre, va fi considerate ca acceptare a modificărilor Politicii de confidențialitate.

13.  Legea aplicabilă și jurisdicția

Această Declarație a Politicii de confidențialitate este guvernată de legile și reglementările din România, orice dispute fiind judecate sub jurisdicția instituțiilor judiciare în București.