Izjava o privatnosti - DECEUNINCK / INOUTIC

   1. Na što se odnosi Izjava o privatnosti?

   Izjava o privatnosti primjenjiva je kad:

   • posjećujete ili koristite internetsku stranicu(e) deceuninck.ba, u vlasništvu INOUTIC / DECEUNINCKa i/ili pružate osobne podatke (npr. popunjavanjem kontaktnog obrasca, slanjem e-pošte, telefonskim pozivom ili prijavom za primanje naših obavijesti (newsletter), itd.)
   • koristite naše proizvode i usluge na bilo koji način
   • komunicirate s DECEUNINCK / INOUTICom putem drugih prodajnih ili marketinških kanala (npr. sastanci uživo ili dogovori, sajmovi, društvene mreže itd.)
   • izričito prihvatite ovu Izjavu o privatnosti.
   1. Tko obrađuje osobne podatke?

   2.1  Voditelj obrade

   DECEUNINCK / INOUTIC je Voditelj obrade; određuje svrhu i način obrade Vaših osobnih podataka i može ga se kontaktirati na sljedeće načine:

   • poštom na: Inoutic/Deceuninck d.o.o., Prvog marta bb, BA-75270 Živinice, Bosna i Hercegovina
   • telefonom: +387 35773313
   • e-poštom: infobih@deceuninck.com

   2.2  Izvršitelj obrade

   DECEUNINCK / INOUTIC može koristiti izvršitelje obrade. Izvršitelj obrade može obraditi Vaše osobne podatke na zahtjev, prema uputama, ili u ime DECEUNINCKa / INOUTICa, pri čemu je obvezan osigurati sigurnosti i povjerljivost osobnih podataka.

   1. Koji osobni podaci se obrađuju?

   DECEUNINCK / INOUTIC izjavljuje da prikuplja i obrađuje jedino podatke koji su relevantni ili neophodni za svrhe za koje se obrađuju. Ovisno o svrsi, DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka (ne-isključivo):

   • Vašu IP adresu
   • Vaše ime i podatke o adresi
   • Vašu adresu e-pošte
   • Vaš telefonski broj
   • Vašeg poslodavca ili poduzeće koje predstavljate
   1. Na temelju kojih zakonskih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

   DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih zakonskih osnova:

   • u cilju Vašeg zahtjeva radi pristupanja pregovorima o ugovornom odnosu ili supunjavanju obaveze koje su dogovorene sa nama zbog provedbe ugovora kojeg ste sklopili s nama ili predugovornih koraka koje ste poduzeli tijekom Vaše prijave;
   • Zbog legitimnog zanimanja DECEUNINCKa / INOUTICa da Vam pomogne sa svojim proizvodima ili uslugama;
   • zbog Vašeg pristanka i izričitog prihvaćanja ove Izjavu o privatnosti.
   1. U koje se svrhe obrađuju osobni podaci?

   DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

   • kako bismo Vam osigurali sigurno, optimalno i osobno korisničko iskustvo i usluge;
   • za upravljanje ugovornim odnosima s Vama, uključujući ponude, izdavanje računa i pružanje potpore ili izvršenje narudžbi;
   • kako biste bili obaviješteni o našim usklađivanjima, poboljšanjima, ponudama, promocijama, akcijama itd.
   1. Tko prima osobne podatke?

   Uz iznimku bilo kojeg izvršitelja obrade koji radi isključivo prema uputama DECEUNICKa / INOUTICa, DECEUNINCK / INOUTIC će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo za sebe i internu uporabu. Vaši osobni podaci neće biti prodavani, prosljeđivani ili komunicirani trećim stranama, osim ako za to niste unaprijed dali Vaše izričito dopuštenje.

   DECEUNINCK / INOUTIC također poduzima odgovarajuće pravne i tehničke mjere radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i korištenja Vaših osobnih podataka.

   Ovisno o svrsi obrade, Vaši podaci mogu biti prosliieđeni našim distributerima, arhitektima, ugovornim izvođačima i neovisnim predstavnicima. DECEUNINCK / INOUTIC je također poduzeo potrebne mjere kako navedene treće strane ne bi neovlašteno koristile Vaše osobne podatke. Ovisno o konkretnim čimbenicima, treće strane će se također smatrati odgovornima za obradu Vaših osobnih podataka.

   1. Koliko dugo se čuvaju osobni podaci?

   DECEUNINCK / INOUTIC će čuvati Vaše osobne podatke (i) koliko god je potrebno ili bitno za namjeravanu svrhu, (ii) za vrijeme trajanja zakonske obveze za to, ili (iii) onoliko koliko je potrebno za pravni spor ili istragu u svezi s proizvodima ili uslugama pruženim od strane DECEUNINCKa / INOUTICa.

   1. Koja su Vaša prava?

   8.1  Pravo na informaciju

   DECEUNINCK / INOUTIC Vas putem ove Izjave o privatnosti želi informirati, što je detaljnije moguće, o obradi Vaših osobnih podataka. Vaši podaci će biti obrađeni u legitimne svrhe na primjeren, relevantan, siguran i proporcionalan način; neće biti pohranjeni duže nego što je potrebno i to uvijek uz najveći integritet i povjerljivost.

   8.2  Pravo na pristup

   Uvijek imate pravo provjeriti pravnu valjanost svake obrade Vaših osobnih podataka i zatražiti od DECEUNINCKa/ INOUTICa za pružanje informacija o svrsi obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka, kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka, razdoblju na koje se podaci čuvaju i prava koja možete koristiti.

   Također imate pravo zatražiti od DECEUNINCKa / INOUTICa kopiju obrađenih osobnih podataka. Ova kopija će, u pravilu, biti izdana bez naknade, osim ako Vaš zahtjev ne bude nerazuman ili prekomjeran. U tom slučaju DECEUNINCK / INOUTIC može obračunati trošak administracije.

   8.3  Pravo na ispravak

   Imate pravo na ispravak netočnih podataka ili upotpunjavanje nepotpunih podataka na temelju jednostavnog zahtjeva upućenog DECEUNINCKU / INOUTICU.

   8.4  Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

   Imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka od strane DECEUNINCKa / INOUTICa ako ne postoji dobar razlog za njihovo daljnje pohranjivanje. Ovo pravo možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

   • Vaši osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
   • dokazali ste da DECEUNINCK / INOUTIC neovlašteno obrađuje Vaše podatke;
   • Vaši osobni podaci moraju biti obrisani u skladu sa zakonskim obvezama;
   • povlačite Vaš pristanak na temelju kojeg se provodi obrada Vaših osobnih podataka a ne postoje legitimne pravne osnove veće snage zbog kojih bi se nastavila obrada Vaših podataka;
   • uspješno ste ostvarili Vaše pravo na prigovor (vidjeti pod 8.6)

   DECEUNINCK / INOUTIC međutim zadržava pravo odbiti Vaš zahtjev za brisanjem i ne može ga se smatrati odgovornim za činjenicu da su osobni podaci privremeno pohranjeni negdje na nevidljivom mjestu.

   8.5  Pravo na ograničenje obrade podataka

   Imate pravo na ograničenje obrade podataka u jednoj od sljedećih okolnosti:

   • osporavate točnost osobnih podataka koje je obradio DECEUNINCK / INOUTIC, a DECEUNINCKU / INOUTICU je dan razuman rok za provjeru točnosti osobnih podataka;
   • dokazali ste kako je obrada podataka od strane DECEUNINCKa / INOUTICa neovlaštena i zatražili ste ograničenje njihove uporabe;
   • DECEUNINCK / INOUTIC više ne treba podatke, ali su Vama potrebni za pokretanje pravnog zahtjeva;
   • iskoristili ste pravo na prigovor (vidjeti pod 8. 6.)

   8.6  Pravo na prigovor protiv obrade podataka

   Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku tijekom obrade Vaših osobnih podataka u svrhe “izravnog marketinga”.

   DECEUNINCK / INOUTIC će prekinuti obradu Vaših osobnih podataka osim ako ne podastru uvjerljiv razlog za obradu koji nadjačava Vaša prava i slobode, u kojem slučaju ćete o tome biti obaviješteni.

   8.7  Pravo na prenosivost podataka

   Imate pravo primiti podatke koje ste dali DECEUNINCKu / INOUTICu na temelju dopuštenja u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku i ponovno ih primijeniti za druge usluge i poslati ih drugom voditelju obrade, osim ako to tehnički nije izvedivo.

   8.8  Pravo na prigovor protiv automatiziranog odlučivanja

   Imate pravo na prigovor na odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi bez ljudskog čimbenika koja značajno utječe na Vas ili prouzročuje pravne posljedice. DECEUNINCK / INOUTIC izjavljuje da niste predmet takvog automatiziranog odlučivanja u bilo kojem postupku obrade izvršenom od strane DECEUNINCKa / INOUTICa.

   1. Kako možete ostvariti Vaša prava?

   želite li ostvariti Vaša prava, morate uputiti pisani zahtjev i dokaz o identitetu DECEUNINCKu / INOUTICu, putem jednog od sljedećih kanala:

   • preporučenom poštom na INOUTIC/DECEUNINCK d.o.o., Prvog marta bb, BA-75270 Živinice, Bosna i Hercegovina
   • putem elektroničke pošte na: infobih@deceuninck.com
   1. Koje “kolačiće” koristimo?

   Pri posjeti internetskoj stranici DECEUNINCKa / INOUTICa, moguće je postavljanje određenih “kolačića” na Vaš uređaj tijekom uporabe stranice. Više informacija o ovoj temi možete naći u našoj Izjavi o “kolačićima”.

   1. Kako možete uložiti prigovor?

   Imate li prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, bili bismo zahvalni kada biste nas kontaktirali izravno putem jednog od kanala za kontaktiranje navedenih u članku 9., kako biste nam omogućili njihovo rješavanje.

   Nadalje, imate pravo uložiti prigovor pri IDDEEA-e i/ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH putem sljedećeg linka .

   1. Može li se ova Izjava o privatnosti promijeniti?

   DECEUNINCK / INOUTIC uvijek ima pravo izmijeniti ili dopuniti postojeću Izjavu o privatnosti, u kojem će se slučaju izmjene primjenjivati odmah nakon objave na stranici DECEUNINCKA / INOUTICa. Morate redovito (ponovno) pregledati Izjavu o privatnosti kako biste osigurali uvid u promjene. Nastavak Vašeg ugovornog odnosa ili korištenje naše internetske stranice i usluga smatrat će se prihvaćanjem bilo kojih izmjena trenutno važeće Izjave o privatnosti.

   1. Primjenjiv zakon i nadležnosti

   Na Izjavu o privatnosti primjenjuju se zakoni i pravilnici Bosne i Hercegovine, te stvarno nadležan sud u Tuzli, Bosna i Hercegovina jedini ima nadležnost u bilo kojem sporu.